Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja A. Zanderės Firmos valdomos elektroninės parduotuvės slimfood.lt (toliau – Interneto parduotuvė) Naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdami naudotis Interneto parduotuve, jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika. Naudodamiesi Interneto parduotuvėje teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.
1.2. Interneto parduotuvę administruoja IĮ A. Zanderės firma, adresas: Universiteto g. 14, LT-46265 Kaunas, įmonės kodas: 134600191 (toliau – Duomenų tvarkytojas).
1.3. Su Duomenų tvarkytoju privatumo ir asmens duomenų apsaugos klausimais galima susisiekti el. paštu.
1.4. Naudotoju šioje Politikoje laikomas bet kuris fizinis asmuo, besinaudojantis Interneto parduotuvės paslaugomis.
1.5. Naudotojas neturi naudotis Interneto parduotuvės paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su Politika ir (ar) su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Naudotojas nesutinka su Politika arba tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti Interneto parduotuvės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Naudotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Politika.
1.6. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.7. Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis, jeigu Naudotojas Interneto parduotuve naudojasi pažeisdamas šią Politiką, bando pakenkti Interneto parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

2. SLAPUKAI

2.1 Slapukai (angl. cookies) – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską. Siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų el. parduotuvės veikimą, naudojame slapukus.
2.2 Naudojami slapukai:
_gid – nuskaitomas “Google ID”, siekiant atpažinti atskirus vartotojus statistikos rinkimo tikslams.
_ga – fiksuoja atliktus veiksmus mūsų svetainėje statistikos ir svetainės optimizavimo tikslams.
wp_woocommerce_session* – išsaugo jūsų sesijos duomenis, tokius, kaip vartotojo informacija, atlikti veiksmai parduotuvėje.
wordpress_test_cookie – patikrina, ar jūsų naršyklė priima slapukus.
woocommerce_items_in_cart – nustato prekių kiekį krepšelyje.
woocommerce_cart_hash – išsaugo pasirinktas prekes krepšelyje.
wfwaf_authcookie – tikrina, ar svetaine naudojasi tam autentikuotas asmuo (pavyzdžiui, ne robotas).
2.3 Interneto naršyklės nustatymuose galite nustatyti nepriimti slapukų, tačiau tokiu atveju apsipirkimas mūsų el. parduotuvėje bus neįmanomas.

3. ASMENINIAI DUOMENYS

3.1. Duomenų tvarkytojas renka duomenis šiais tikslais:
3.1.1 Priimti užsakymui ir jį tinkamai įvykdyti.
3.1.2 Susisiekti su užsakovu kilus papildomiems klausimams
3.1.3 Buhalterinės apskaitos tikslais
3.2. Duomenų subjektas, remiantis Bendru Duomenų Apsaugos Reglamentu (BDAR) el. paštu turi teisę pateikti prašymą gauti visus asmeninius duomenis, taip pat pateikti prašymą jo duomenis ištrinti visiškai.
3.2.1 Duomenų tvarkytojas privalo pateikti prašomus duomenis duomenų subjektui ne vėliau, kaip per vieną mėnesį.
3.2.2 Duomenų tvarkytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą ištrinti visus duomenų subjekto duomenis, jeigu teisės aktai nenumato kitaip, įsipareigoja tai padaryti ne vėliau, kaip per vieną mėnesį.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
4.2. Duomenų tvarkytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto parduotuve trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto parduotuvės naudojimą. Interneto parduotuvės teikėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto parduotuve trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
4.3. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.
4.4. Duomenų tvarkytojas pasilieka teisę koreguoti Privatumo Politiką. Apie privatumo politikos pakeitimus būsite informuoti Interneto parduotuvėje, prašomi dar kartą sutikti su Privatumo Politika.

5, VARTOTOJŲ TEISĖS

5.1. Prašymą/skundą dėl iš įmonės įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams regionuose) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS)